Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা

 

১।  সুখান পুকুর                          ১৬৯৭ জন

২। কিসামত সুখানপুকুর                      ৭৪৩জন

৩। চন্ডিপুর                              ৪৪৩০ জন

৪। গুয়াবাড়ী                             ৩৪৫১ জন

৫। পবিত্রঝাড়                             ৩৬৫১ জন

৬। নগরজীপুর                            ২২০৪জন

৭। তালুক ইসাদ                           ৮৩৫৫ জন

৮। নওহাটি                              ৫৫৯ জন

৯। পিয়ার                               ২৮৮ জন

১০। বড়পানসিয়া                           ১৮২৭ জন

১১। অনন্তরাম                             ১২৫২৭ জন

১২। আরাজি গোপাল                         ৫৪৮ জন

১৩।বড় পানসিয়া                           ১৮২৭ জন

 

*২০০১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী

ছবি